Spring Tour 2016
Beijing, China
Changsha, China
Shenzen, China
Hong Kong